Niepubliczny żłobek

Integracyjny Punkt Opieki nad Dzieckiem Calineczka

Aktualności

 
Zapraszamy na naszego faceboka : https://www.facebook.com/calineczka.krakow
Tam najnowsze zdjęcia oraz wszelkie aktualności
 
 

ZDROWSZE POWIETRZE = ZDROWSZE DZIECI

Nasz żłobek wyposażony jest w oczyszczacz powietrza firmy Perfectair
(więcej w zakładce "oferta
")

 

Rekrutacja na wrzesień 2018 rozpoczęta! Zapraszamy wszystkie  Maluchy! 
 
 
W 2018 roku dotacja z Urzędu Miasta Krakowa została przyznana na cały rok kalendarzowy. 
 
 

W roku 2018 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa
i wynosić będzie:

 

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objete opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

 

Ponadto zostaliśmy beneficjentem resortowego programu Maluch plus 2018:

Wysokość dotacji przeznaczona na obniżkę miesięcznej opłaty rodziców
za 1 dziecko, objęte opieką dla podmiotów niegminnych, wynosi maksymalnie
150 zł. Dotacja z Programu Maluch plus 2018 obejmuje cały rok kalendarzowy.

 

Dotacje z Urzędu Miasta oraz Urzędu Wojewódzkiego łączą się!

 

 

Czesne od końca roku 2018
wynosi 550 zł z uwzględnieniem dotacji 

 

Dokładne informacje można uzyskać pod numerem tel.:730-010-305

Oferta

 

Nasza placówka jest wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Gminy Miasta Kraków pod numerem 7330.2.19.2012.

 


Znajdujemy się pod nadzorem Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Straży Pożarnej. Oznacza to, że zostały spełnione warunki higieniczno-sanitarne oraz wymagania przepisów przeciwpożarowych zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

Bogata oferta żłobka zaspokoi potrzeby zarówno dzieci jak i rodziców. Czas pracy naszego żłobka całkowicie dostosowany jest do trybu życia rodziców: ze względu na ich czas pracy, dodatkowe obowiązki czy niezbędną chwilę dla siebie (zobacz cennik karnety wieczorne i weekendowe).

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzin w naszym żłobku.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

  

Logo czasdzieci.pl Logo krakow.pl Logo rodzinny-krakow.pl Logo facebook Calineczka