Niepubliczny żłobek

Integracyjny Punkt Opieki nad Dzieckiem Calineczka

Aktualności

 
Zapraszamy na naszego faceboka : https://www.facebook.com/calineczka.krakow
Tam najnowsze zdjęcia oraz wszelkie aktualności
 
 

ZDROWSZE POWIETRZE = ZDROWSZE DZIECI

Nasz żłobek wyposażony jest w oczyszczacz powietrza firmy Perfectair
(więcej w zakładce "oferta
")

 

Rekrutacja na wrzesień 2017 rozpoczęta! Zapraszamy wszystkie Maluszki!
 
 
W 2017 roku dotacja z Urzędu Miasta Krakowa została przyznana na 10 miesięcy. Miesiące wakacyjne- lipiec i sierpień nie są objęte dotacją. 
 
 

W roku 2017 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

Ponadto zostaliśmy beneficjentem resortowego programu Maluch plus 2017:

Wysokość dotacji przeznaczona na obniżkę miesięcznej opłaty rodziców
za 1 dziecko, objęte opieką dla podmiotów niegminnych, wynosi maksymalnie
140 zł. Dotacja z Programu Maluch plus 2017 obejmuje cały rok kalendarzowy.

 

Dotacje z Urzędu Miasta oraz Urzędu Wojewódzkiego łączą się!

 

Czesne od stycznia 2018
wynosi 550 zł z uwzględnieniem dotacji
przez cały rok!!!

 

Dokładne informacje można uzyskać pod numerem tel.:730-010-305

Oferta

 

Nasza placówka jest wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Gminy Miasta Kraków pod numerem 7330.2.19.2012.

 


Znajdujemy się pod nadzorem Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Straży Pożarnej. Oznacza to, że zostały spełnione warunki higieniczno-sanitarne oraz wymagania przepisów przeciwpożarowych zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

Bogata oferta żłobka zaspokoi potrzeby zarówno dzieci jak i rodziców. Czas pracy naszego żłobka całkowicie dostosowany jest do trybu życia rodziców: ze względu na ich czas pracy, dodatkowe obowiązki czy niezbędną chwilę dla siebie (zobacz cennik karnety wieczorne i weekendowe).

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzin w naszym żłobku.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.